Vilkår og praktisk information

”Drømmepilot”

Nazar er en nordisk rejsearrangør som er repræsenteret i Sverige, Norge, Danmark, Finland og Island. I 2019 fylder Nazar 15 år, og som en ekstraordinær markedsføringsaktivitet går vi ud i ovenstående lande med kampagnen ”Drømmepiloten”, hvor en heldig vinder og dennes medpassagerer får mulighed for at fylde et helt fly med venner og familie og tage dem med på en All Inclusive-rejse, hvor alt er betalt.

 

Konkurrencen

Den bedste ”Drømmepilot” kan vinde en rejse til sig selv og 179 andre deltagere.

I konkurrencen er der to roller: piloten og medpassagererne. En pilot kan være medpassagerer i en anden pilots fly og en medpassager kan også skabe sit eget fly. Man kan være pilot på max. et fly, men medpassager på et ubegrænset antal fly.

Piloten og medpassagererne skal via de forskellige udfordringer i løbet af konkurrencetiden samle så mange point som muligt. Den pilot og de medpassagerer, som har samlet flest point ved konkurrencens udløb, har sammen vundet rejser svarende til et helt fly.

Konkurrencen foregår i tre måneder. Jo før man registrerer sig, desto større mulighed har man for at samle flere point. Med gode evner, ved at håndtere de udfordringer og forhindringer som dukker op i løbet af konkurrencen, har man mulighed for at vinde, selvom man registrer sig sent i konkurrencen.

Piloten og medpassagererne bliver nødt til at have et godt samarbejde, da alle, gennem fælles indsats, skal hjælpes ad med at vinde rejserne sammen.

 

Pilotens opgave

Piloten skaber sit eget fly og inviterer venner og familie til at være medpassagerer i sit fly. Invitationen poster man på Facebook og/eller Instagram gennem platformen ”Drømmepiloten”. Piloten kan max. have 180 personer på sit fly, inklusive sig selv.

Hvem som helst kan registrere sig på hvilket som helst fly hvor der er plads. Piloten kan ekskludere medpassagerer som ikke bidrager til flyets fremgang.

Ved registrering angiver piloten hvilken lufthavn rejsen skal afgå fra, og den registrerede lufthavn kan ikke ændres efter registreringen.

 

Medpassagerernes opgave

Medpassagerernes opgave er at samle så mange point som muligt til det fly man er medpassagerer på, samt at hjælpe piloten med at finde andre medpassagerer som kan forventes at bidrage til holdets fremgang.

En medpassager, som ikke præsterer tilstrækkeligt, kan ekskluderes fra flyet af piloten. Du kan ikke selv forlade et fly.

 

Således samler du point

Der findes to brugertyper som kan samle point:

  1. A) Piloten som har skabt et fly
  2. B) Medpassageren som er med på pilotens fly

Point på et fly er summen af point fra medpassagererne og piloten (personlige point). Hvis en medpassagerer bliver ekskluderet fra flyet af piloten, følger medpassagerens personlige point med medpassagereren og ikke med flyet. En medpassager kan ikke forlade et fly selv. Tabellen længere nede på denne side illustrerer personlige – hhv flypoint.

De to forskellige brugertyper kan samle point til et fly på forskellige måder:

– Point som flyet får fra pilotens aktiviteter som pilot eller fra de milepæle som flyet når

– Spilaktiviteter fra alle passagerer inklusive piloten

– Milepæle som en bruger opnår på egen hånd og som bliver tildelt flyet

De point som en pilot eller en medpassager opnår på egen hånd og som tildeles flyet fremgår af tabellen nedenfor. Det fremgår også hvilke point der karakteriseres som milepæle.

 

Forklaring af begrebet milepæle

Flyet kan opnå milepæle som giver point til flyet ved brugernes samlede indsats. Milepæle er et udtryk for medpassagerernes samt pilotens samlede arbejde til det fly de samler point til. De point som flyet opnår som milepæle fremgår af tabellen nedenfor og er skrevet i parentes således: (milepæle)

 

Administrativ lukning af et fly

Hvis du bryder spillets regler, kan du blive diskvalificeret af de konkurrenceansvarlige. Hvis dit fly ekskluderes, forsvinder samtlige point som er blevet tildelt flyet. De eneste point en medpassager kan tage med sig er sine personlige point, fx point for at have udfyldt boardingpass eller registrering af boardingpass. De point som kommer fra spilleaktiviteter der registreres på et fly som ekskluderes, forsvinder.

 

Aktivitet Personlige point som tildeles alle de fly man er medpassager eller pilot på Personliga point, som tilhører det fly du vælger ved  ”collect points” Flypoint, som fx opnås gennem ”milepæle” Point som følger medpassageren hvis denne skulle blive ekskluderet fra et fly
Skabe et fly (milepæl) 1000
Tilmeldelse som medpassager 50 50 x
Boarding: Medpassager nr. 1 tilmelder sig (milepæl) 2000
Lukning af gate: Medpassager nr. 100 tilmelder sig (milepæl) 4000
Lukning af gate: Medpassager nr. 180 tilmelder sig (milepæl) 10000
Passager nr. 1 på et fly som har registreret ”boardingpass” 200
Passager nr. 10 på et fly som har registreret ”boardingpass” 400
Passager nr. 25 på et fly som har registreret ”boardingpass” 800
Passager nr. 50 på et fly som har registreret ”boardingpass” 1600
Passager nr. 150 på et fly som har registreret ”boardingpass” 3200
Passager nr. 180 på et fly som har registreret ”boardingpass” 6400
Login “Streak bonus”, dag 1* 25 x
Login “Streak bonus”, dag 2* 50 x
Login “Streak bonus”, dag 3* 100 x
Login “Streak bonus”, dag 4 og 5* 200 x
Login “Streak bonus”, dag 6-10* 250 x
Login “Streak bonus”, dag, 11+* 300 x
MINISPIL
Første gang for et spil (36 forskellige spil) 50 x
Spille spillet. 10 point per minut 10 x
Ved spil af samtlige spil i en kategori 500 x
Når 10 passagerere på et fly har spillet samtlige spil i en kategori (milepæl) 1500
Når 25 passagerere på et fly har spillet samtlige spil i en kategori (milepæl) 3000
Når 50 passagerere på et fly har spillet samtilge spil i en kategori (milepæl) 5000
Når 100 passagerere på et fly har spillet samtlige spil i en kategori (milepæl) 8000
Når 180 passagerere på et fly har spillet samtlige spil i en kategori (milepæl) 15000
“Streak bonus”, dag 1**

 

25 x
“Streak bonus”, dag 2** 50 x
“Streak bonus”, dag 3** 100 x
“Streak bonus”, dag 4 og 5** 200 x
“Streak bonus”, dag 6-10** 250 x
“Streak bonus”, dag 11+** 300 x
Skattejagt (April)
Første gang et objekt samles til flyet 10000
Når flyet har samlet 50 objekter 50000
Når flyet har samlet 100 objekter 100000
Når en spiller fanger et objekt som er almindeligt 5000
Når en spiller fanger et objekt som er sjældent 10000
Når en spiller fanger et objekt som er meget sjældent 15000
Når en spiller fanger et objekt som er et utrolig sjældent 30000
Historiespil (Maj)
Piloten starter historien 150000
Medpassagerere bruger alle nøgleord 250000
Medpassagerere “streak” nr 1*** 25000 25000
Medpassagerere “streak” nr 2*** 50000 50000
Medpassagerere “streak” nr 3*** 75000 75000
Medpassagerere “streak” nr 4*** 100000 100000
Medpassagerere “streak” nr 5*** 150000 500000

* ”Login Streak”. Point for hver dag i træk som du har logget ind

** “Streak bonus”. Bonus for en passager som spiller samme spil to dage i træk og for hver efterfølgende dag

*** Point som tildeles hver deltager som fortsætter at skrive i historien.

I løbet af konkurrencen bliver piloten og medpassagererne mødt af forhindringer og belønninger. En belønning kan give et helt fly, som er langt fra at føre, en ny chance til at tage føringen eller endda vinde. En forhindring kan også give så mange minuspoint at en ellers tryg føring kan trues. Mulighederne og risicis er ens for alle.

Hvem kan deltage?

For at være pilot eller medrejsende skal du være mindst 18 år, være bosat i Norden, eller hvis du er bosat i et andet land, være nordisk statsborger.

Du skal ved rejsens gennemførelse have et gyldig pas, som overholder de tyrkiske myndigheders krav og du skal selv skaffe eventuelle visum.

Medpassagerere under 18 år skal være registrerede på dit ”boarding pass” og kan ikke rejse uden værge eller værges skriftlige godkendelse. En værge som er medrejsende skal være en af deltagerne i det vindende fly ved konkurrencens udløb.

Ansatte hos Nazar, TUI og Level18CPH og deres nærmeste familier kan deltage i spillet, men ikke vinde konkurrencen.

 

 

Hvad vinder du?

Det vindende flys pilot og medpassagerer vinder:

 

Gevinstens værdi er ca. 500-600€ per vinder, afhængig af afrejselufthavn.

Afrejselufthavnen bestemmes af piloten ved registrering (boardingpass). Omkostninger i forbindelse med transport til og fra lufthavnen i Norden, samt eventuelle måltider og andre lignende private omkostninger i forbindelse med disse rejser indgår ikke.

Nazar forbeholder sig retten til at styre værelsesfordelingen for de konkurrerende ud fra værelsessituationen på hotellet og deltagernes sammensætning. Grundprincippet er at familie og venner deler værelse.

Følgende tjenster indgår ikke, men kan tilkøbes:

 

Tidsperiode

Konkurrencen starter 4. marts 2019 og slutter 31. maj 2019.

 

Hvordan annonceres vinderen?

Vinderflyets navn annonceres gennem Nazars Facebook-side omkring den 17. juni 2019, når ”fair play” kontroller er blevet gennemført. Vinderne på flyet informeres per mail med instruktioner om videre forløb.

 

Hvornår er afrejse?

Der er afrejse i oktober 2019, men den præcise dato for afrejse meddeles vinderholdets deltagere ca. den 1. august når flyplanlægningen er klar ud fra vinderholdets valg af afrejselufthavn ved registrering. Bestilling af fly foretages, når vinderen er fundet.

Vinderholdet har ikke mulighed for at ændre afrejselufthavn, dato, hotel, destination eller andre vilkår. De kan heller ikke ændre medpassagerer.

 

Skatter og afgifter

Deltagerne i det vindende fly skal selv indberette gevinsten til skat og betale eventuel skat i det land hvor man bor.

 

Pris for at deltage

Det koster ikke noget at deltage i ”Drømmepiloten”. Ingen pilot eller medpassager har derfor ret til at tage nogen form for afgift eller personlig betaling fra en anden passager for at deltage. En pilot kan under ingen omstændigheder kræve penge, goder eller lignende personlige fordele af en medpassager for at komme med på et fly eller for at forblive medpassager. En sådan handling kan føre til udelukning af piloten og dermed også for alle medpassagerer på samme fly.

 

 

Forbehold og vilkår

Nazar forbeholder sig retten til at:

– Udelukke deltagere, som ikke følger konkurrencens regler, som misbruger konkurrencen for personlig fortjeneste eller som har registreret sig med forkert information.

– Aflyse konkurrencen hvis antallet af konkurrende fly er under 500 og det totale antal deltagere er under 2000, eller hvis omstændigheder udenfor Nazars kontrol umuligør rejsens gennemførelse (Force Majeure, såsom naturkatastrofer, terror, krig eller lignende situationer som Nazar eller Nazars underleverandører ikke er herre over. Hacker attack, eller ”denial of service attack” regnes også som Force Majeure.

– Frasige sig ansvar ved eventuelle tekniske fejl i vores system brugernes miljø, som fører til tabt data, uregistrerede point eller som på anden måde forringer et holds præstation

– Ændre flyselskab, afrejsedato og/eller tid indtil 14 dage før afrejse. Vi anbefaler ombookingsbare billetter til og fra lufthavnen, hvor rejsen starter og slutter i Norden. Nazar tager ikke ansvar for eventuelle meromkostninger, som kan opstå på grund af ændringer som meddeles mere end 14 dage før afrejse.

Ingen af ovenstående situationer kan føre til kompensation, erstatning eller til en ny rejse.

Gevinsten kan ikke videregives, sælges eller på anden måde gives videre til nogen anden  – selv om denne person har deltaget i Drømmepilot konkurrencen.

Kan vinderen af den ene eller anden årsag ikke deltage på rejsen, kan gevinsten ikke byttes til kontanter, gavekort eller få rejsen ombooket til et andet tidspunkt. Den passagerliste, som er registreret ved konkurrencens udløb, er den som gælder.

Nazar er ikke ansvarlig for de ændringer som piloten har gennemført i passagerlisten i løbet af konkurrencen.

Deltagerne er selv ansvarlige for at have gyldigt pas, eventuelt visum eller anden nødvendig dokumentation for at deltage på rejsen til Tyrkiet.

For konkurrencen gælder:

– Beskrivelse under ”Vilkår og praktisk information” (dette dokument)

For rejsens gennemførelse gælder desuden:

– Pakkerejseloven og Nazars specifikke rejsevilkår. Konkurrencens vilkår har altid fortrinsret i tilfælde af konflikt af vilkårene.

Således behandler vi dine personoplysninger

Deltagerne registrerer sig i spillet med navn, efternavn, mailadresse, telefonnummer, alder og afrejselufthavn. For det fly der vinder, indsamles yderligere information som er relevant for rejsens gennemførelse, så som adresse, køn og alder.

Som deltager vælger du selv om du vil vise dit rigtige navn og efternavn som pilot og medpassager.

Mobilnummeret bruges kun i forbindelse med konkurrencen, dog ikke markedsføring.

Øvrige oplysninger bruges til at kontrollere at deltagere opfylder konkurrencens regler.

Du kan få alle personlige oplysninger fjernet når du ønsker. Du forlader spillet når du kræver at få fjernet dine opsysninger. Hvis du er med i det fly der vinder, kan de oplysninger der er nødvendige for rejsens gennemførelse ikke fjernes.

Ved at deltage i konkurrencen accepterer du at modtage Nazars nyhedsbrev til den angivne mailadresse, du kan dog afmelde nyhedsbrevet når du ønsker.

Alle personlige oplysninger kontrolleres af Nazar og behandles af Level18CPH. Oplysningerne deles ikke med andre partnere eller virksomheder. For vinderflyets passagerer gælder dog de almindelige processer for at kunne gennemføre rejsen.

Der er indgået en datahåndteringsaftale (GDPR – aftale) mellem Nazar og Level18CPH.